لکه برگی باکتریایی گوجه فرنگی، شناسایی و مبارزه

نام بیماری

لکه برگی باکتریایی گوجه فرنگی

عامل بیماری

باکتری Xanthomonas campestris pv vesicatoria

معرفی بیماری

لکه برگی باکتریایی فقط در گوجه فرنگی و فلفل ایجاد بیماری می کند، خسارت آن عمدتا به برگ، ساقه و میوه است. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

نشانه ها

لکه برگی باکتریایی به صورت لکه های کوچک (حدود 3 میلی متر)، نامنظم، سیاه و چرب مانند ظاهر می شود. برگ های دارای لکه های متعدد، ممکن است زرد شوند، پارگی های زیادی پیدا کنند و یا بریزند.

آلوده شدن قسمت های گل معمولا منجر به ریزش شدید گل می شود. روی میوه های سبز، لکه های کوچک آب سوخته و اندکی برجسته تشکیل می شود که ممکن است دارای هاله های سبز مایل به سفید باشند و به قطر 3 تا 6 میلی متر برسند، کمی بعد هاله ها ناپدید و لکه ها قهوه ای تیره رنگ، کمی فرورفته، و با سطحی چرب مانند می شوند.

بیشتر بخوانیم: 

کنترل لکه برگی باکتریایی

کنترل لکه برگی باکتریایی وابسته به مصرف بذر و گیاهچه های عاری از باکتری، واریته های مقاوم، رعایت تناوب زراعی و محلول پاشی با سموم مسی مخلوط شده با مانکوزب یا مانب است. کنترل بیماری پس از وقوع آن در مزراع فقط تحت شرایط آب و هوایی خشک و با استفاده از آمیخته قارچ کش های حاوی مس با مانب امکان پذیر است.

این مطلب را برای دیگران هم بفرستید

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on google

نشا یا بذر؟

کشت مستقیم بذر یا استفاده از نشا، کدام یک بهتر است؟