پژمردگی آوندی گوجه فرنگی

نام بیماری:

بیماری پژمردگی آوندی یا فوزاریومی Fusarium wilt

عامل بیماری:

قارچ Fusarium Oxysporum

معرفی بیماری

پژمردگی آوندی گوجه فرنگی به صورت کم و بیش پژمردگی ناگهانی، قهوه ای شدگی و مرگ برگ ها و سرشاخه های آبدار و سرانجام مرگ کل گیاه پدیدار می شوند. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

پژمردگی های آوندی، بیماریی هایی با دامنه انتشار گسترده، چشمگیر، و وحشت آور هستند. پژمردگی آوندی یکی از شایع ترین و زیانبار ترین بیماری های گوجه فرنگی در مناطقی است که این محصول به طور وسیع کشت می شود. خسارت این بیماری در آب و هوای گرم و خاک های شنی و گرم و نیز مناطق معتدل، بیشتر است.

گیاهان مبتلا به پژمردگی آوندی کم رشد و به سرعت پژمرده می شوند و سرانجام می خشکند. گاهی تمام مزرعه گوجه فرنگی، حتی زمانی که هیچ محصولی برداشت نشده است به شدت آسیب می بیند یا مزرعه به کلی منهدم می شود.

بیشتر بخوانیم:

علائم پژمردگی آوندی

نخستین نشانه های بیماری پژمردگی آوندی به صورت رگ روشنی در برگچه های جوان تر خارجی بوته پدیدار می شود. در مرحله بعد برگ های مسن تر به علت شل شدن دمبرگ، به سمت پایین خم می شوند. معمولا گیاهان مسن تر آلوده، ابتدا رنگ روشن و پیچیدگی برگ های جوان را از خود نشان می دهند و پس از آن سرعت رشد کاهش می یابد و برگ های قسمت پایین آن ها زرد می شود.

برگ های گیاهان آلوده یا برگ های بخشی از گیاهان عفونی، شادابی خود را از دست می دهند؛ شل، زرد کم رنگ تا زرد مایل به سبز، آویزان و سرانجام پژمرده، زرد، و قهوه ای می شوند و می خشکند.

برگ های پژمرده ممکن است مسطح باقی بمانند یا دچار پیچیدگی شوند. شاخه های جوان و نرم نیز پژمرده و خشک می شوند. در بیشتر اوقات این نشانه ها فقط در یک طرف ساقه ظاهر می شوند و به طرف بالا گسترش می یابند تا آنجا که برگساره ها منهدم شوند و ساقه گیاه می خشکد.

مقاله توصیه کودی برای گوجه فرنگی | برنامه تغذیه ای گوجه فرنگی

همچنین در برش عرضی ساقه های آلوده، نواحی قهو ه ای به صورت حلقه های کامل یا گسیخته مشتمل بر بافت های آوندی تغییر رنگ یافته پدیدار می شوند.

 

مبارزه

  • پژمردگی های آوندی در نواحی دارای خاک گرم و نیز در گلخانه ها شدیدتر و خسارت آن ها بیشتر است.
  • قارچ عامل بیماری به قدری گسترده و پر دوام است که ضدعفونی بستر بذر و تناوب، هر چند اقدام هایی عملی به نظر می رسند، ولی در این مورد خاص ارزش چندانی ندارند.
  • استفاده از ارقام گوجه فرنگی مقاوم در برابر قارچ عامل بیماری، تنها اقدام عملی برای کنترل بیماری در مزرعه است.

این مطلب را برای دیگران هم بفرستید

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on google

نشا یا بذر؟

کشت مستقیم بذر یا استفاده از نشا، کدام یک بهتر است؟