کمبود پتاسیم در گوجه فرنگی

نشانه های کمبود پتاسیم در گوجه فرنگی

کمبود پتاسیم یکی از کمبودهای رایج در صیفی جات مانند گوجه است. برای مشاوره تغذیه می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

کمبود پتاسیم مانند کمبود نیتروژن و فسفر ابتدا در برگ های پایین (برگ های مسن) دیده می شود. معمولا اولین نشانه این کمبود با زرد شدن حاشیه برگ ها و نکروز (زردی) بین رگبرگی و در نهایت ایجاد لکه های زرد روی برگ مشخص می شود.

بنابراین در برگ های پایین ابتدا از زردی حاشیه ای از طرف نوک برگ به سمت تمام حاشیه برگ با ضخامت یکنواخت پیش می رود و با پیش روی این ضخامت در بین رگبرگ هم لکه های قهوه ای ایجاد می شود. کمبود پتاسیم بسیار شبیه به نشانه شوری است. با این تفاوت که در شوری، حاشیه برگ به رنگ زرد در می آید و به زردی متمایل به قهوه ای از حاشیه برگ، بصورت موج موج، به سمت رگبرگ اصلی پیش می رود.

بنابراین تفاوت نشانه کمبود پتاسیم و شوری موج های زردی متمایل به قهوه ای در حاشیه برگ ایجاد می شود در حالی که در کمبود پتاسیم این زردی کم کم به رنگ قهوه ای سوخته در می آید و موج موج نیست.

برگ هایی که عکس سمت راست تصویر قابل مشاهده هستند، نمایانگر نکروز حاشیه ای هستند. برگ هایی که در سمت چپ تصویر قابل مشاهده هستند، نمایانگر وضعیت کمبود شدید پتاسیم هستند.

با ادامه ی پیشروی کمبود پتاسیم، بیشتر نواحی میان رگ برگی تبدیل به لایه های متمایل به سوخته تبدیل می شوند. با این وجود رگ برگ ها سبز باقی می مانند ولی برگ ها حالت چروکیدگی به خود می گیرند.

بر خلاف کمبود نیتروژن، کلروز پیش آمده بر اثر کمبود پتاسیم کاملا غیر قابل درمان است و علت آن هم جا به جایی زیاد پتاسیم می باشد.

کمبود پتاسیم در میوه ی گوجه موجب عدم رنگ گیری بموقع و یکنواخت گوجه می شود. معمولا در بوته های دارای کمبود پتاسیم، مناطق نزدیک به دمبرگ، میوه دارای لکه های زرد است در حالی که انتهای آن قرمز است.

اهمیت پتاسیم

پتاسیم در گوجه فرنگی بسیار پر کاربرد است. پتاسیم قبل از باردهی دومین عنصر پر مصرف برای گوجه و بعد از شروع باردهی اولین عنصر پر مصرف در گوجه است.

پتاسیم در ساخت پروتئین ها، فتوسنتز، انتقال و توزیع قند ساخته شده در برگ به میوه، تعادل اسمزی گیاه، افزایش مقاومت به تنش های محیطی، باز و بسته شدن روزنه ها و افزایش کارایی مصرف آب و کودها، درشت، هم سایز و سفت شدن میوه، و خوش طعم شدن آن تاثیر مستقیم دارد.

بیشتر بخوانیم:

برطرف کردن کمبود پتاسیم در گوجه فرنگی

برای برطرف کردن سریع کمبود پتاسیم در گوجه می توانید یکی از کودهای نیترات پتاسیم، سولفات پتاسیم، npk پتاس بالا را محلول پاشی کنید. اما برای جلوگیری از کمبود دوباره لازم است در دوران باردهی به صورت مرتب کودهای نیترات پتاسیم یا شیره کود مرغی یا npk یا شیره مرغی یا سولوپتاس بصورت ریشه ای داده شود.

پتاسیم در صورت تامین ریشه ای ممکن است توسط زرات رس خاک تثبیت شود به همین دلیل معمولا توصیه می شود که در خاک های رسی، قبل از کشت به خاک پتاس اضافه شود. همچنین این نکته را باید در نظر گرفت که در خاک های آهکی و آب هایی که دارای منیزیم بالا هستند، اضافه کردن پتاسیم بیشتر موجب آزاد شدن کلسیم و منیزیم می شود و نمی تواند کمبود پتاسیم را برطرف کند.

بنابراین جهت جلوگیری از اینچنین مشکلاتی، توصیه می شود که ابتدا کمبود پتاس را با محلولپاشی برطرف کنید و سپس از طریق  تزریق ریشه ای نیاز گیاه را در طی دوره برطرف کنید.

لازم به ذکر است که مصرف اضافی پتاسم می تواند موجب ترکیدگی گوجه و مسمومیت با پتاس و همچنین کاهش جذب منیزیم، کلسیم و آمونیوم شود. بنابراین لازم است جهت تامین این عنصر به صورت صحیح با کارشناسان مرتبط مشورت کنید. جهت مشاوره در این زمینه می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

این مطلب را برای دیگران هم بفرستید

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on google

نشا یا بذر؟

کشت مستقیم بذر یا استفاده از نشا، کدام یک بهتر است؟